186/76 Vườn Lài, P. Tân Thành, Q. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh   Hotline: 0915.88.77.92 – 0902.640.739 – 0909.732.988 - (028)667.45.779   trivietluatevat@gmail.com

NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP; NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT 01/NQ-CP BẮT BUỘC DOANH NGHIỆP PHẢI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

TVL_01

TVL_02

 

TVL_03

TVL_04
Báo giá dịch vụ hóa đơn điện tử